اتحادیه اروپا 7 بانک روسی را با سوئیفت قطع خواهد کرد - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر