اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل، به عنوان مشاور استراتژیک به Chainlink پیوست - آکادمی یزدانی

وبلاگ