بانک های مرکزی CBDC را به عنوان "دارایی های چندگانه و ارز" آنها بررسی می کنند - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر