پروژه  وی چین تا پایان ماه مارس (11 اسفند) استیبل کوین VeUSD خود را بر شبکه اصلی خود راه اندازی می کند - آکادمی یزدانی

وبلاگ