کمیسیون اتحادیه اروپا بانک های روسی را از شبکه فرا مرزی سوئیفت حذف می کند - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر