آکادمی یزدانی

مجموعه آکادمی یزدانی با به هم پیوستن گروهی از متخصصان و تحلیلگران حوزه بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال زیر نظر استاد رضا یزدانی شروع به فعالیت کرد.

هدف این آکادمی افزایش سطح و ارائه مسیرهای صحیح درآمدزایی از بازارهای مالی بین المللی است.

ما در کنار شما هستیم تا با زبان ساده ارزهای دیجیتال را به شما یاد دهیم.

استاد رضا یزدانی