کتاب ارز دیجیتال و معامله گری به زبان ساده

هدیه آکادمی یزدانی به دانشجویان دوره ارز دیجیتال

نویسنده رضا یزدانی
  • معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی