course3 1 8 1
  • این جلسات بخشی از دوره آموزشی اصلی ارز دیجیتال و معامله گری است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است که با محتوای دوره و سبک تدریس آشنا شوید.

توجه : ممکن است درک مطالبی که در این ویدیو ها مشاهده می کنید برای کسانی که در زمینه ارزهای دیجیتال اطلاعات کافی ندارند سخت باشد و این به خاطر این است که قسمت های رایگان به صورت رندوم از دوره انتخاب شده.

  • اما جای نگرانی نیست چون در دوره اصلی ما فرض را بر این گذاشتیم که شما هیچ اطلاعاتی از ارزهای دیجیتال ندارید و پله پله با زبان ساده مفاهیم را به شما آموزش داده ایم.
Asset 48 8

ویدیو های آموزشی رایگان

با 50 درصد تخفیف ویژه